Ajutor de înmormântare

Ajutor de inmormantare bani

Cine primește ajutor de înmormântare?

Ajutorul financiar pentru înmormântare este oferit în următoarele situații:

 • decesul unui asigurat;
 • moartea unui pensionar;
 • decesul unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau până la 7 ani pentru un copil cu handicap, dacă aceasta a fost asigurată în mod obligatoriu înainte de suspendarea contractului de muncă sau de serviciu;
 • moartea unui membru de familie care nu a fost asigurat sau pensionar la momentul decesului;
 • decesul unui membru de familie al persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului.

Beneficiarii ajutorului de înmormântare în cazul decesului unui asigurat sau pensionar sunt:

 • soțul rămas în viață;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • orice persoană care poate demonstra că a suportat cheltuielile de deces, dacă nu există o cerere din partea altor persoane menționate;

Dacă membrul de familie decedat este un copil inapt pentru muncă, ajutorul de deces este oferit cu prezentarea unui document medical validat de expertul medic al asigurărilor sociale, care confirmă motivul incapacității de muncă și data apariției acesteia.

Valoarea ajutorului de înmormântare este determinată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mică decât salariul mediu brut.

Ajutorul de înmormântare este acordat în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii sau instituția responsabilă pentru gestionarea bugetului asigurărilor pentru șomaj.

Ce acte imi trebuie pentru a primi ajutor de înmormântare?

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de înmormântare includ, dupa caz:

 • cerere pentru ajutorul de înmormântare;
 • certificatul de deces si copie;
 • act identitate solicitant si copie;
 • act de stare civilă al solicitantului, unde se poate vedea gradul de rudenie cu defunctul şi copie;
 • dovezi ale cheltuielilor legate de deces in original şi copie*;
 • dovada că persoana decedată era asigurată la momentul decesului;
 • act medical vizat de un medic expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
 • adeverinţă care să certifice că membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii la momentul morţii;
 • adeverință de la angajator din care să rezulte că defunctul era asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL;
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului care solicită ajutorul de deces;

*Dacă solicitantul nu dispune de documente care să ateste cheltuielile efectuate pentru funeralii, un ajutor de înmormântare poate fi acordat persoanei cu drept de beneficiu pe baza unei declarații pe propria răspundere, prin care se afirmă suportarea costurilor asociate cu funeraliile. În conținutul acestei declarații, trebuie specificat clar că persoana este conștientă de prevederile articolului 292 din Codul Penal, care se referă la consecințele legale ale unei declarații false făcute unei instituții sau organe de stat, și anume: “A declara intenționat informații inexacte unei entități de stat sau oricărei alte unități menționate în art.145, cu scopul de a genera consecințe juridice, fie pentru sine, fie pentru altcineva, atunci când, în funcție de lege sau circumstanțe, declarația făcută este folosită pentru a genera acele consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

După efectuarea plății ajutorului de înmormântare, entitatea responsabilă cu plățile sociale trebuie să adauge pe verso-ul certificatului de deces original mențiunea “PLĂTIT”, data și semnătura. Pentru mai multe detalii puteti consulta casa de pensii (CNPP).

Ce sumă reprezintă ajutorul de înmormântare in anul 2023?

suma primit pentru ajutorul de inmormantare

Valoarea minimă a ajutorului pentru deces nu poate fi sub nivelul salariului mediu brut pe economie. În acest an, suma alocată în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate este de 6.789 de lei, în timp ce pentru membrii de familie ai asiguratului sau pensionarului, ajutorul este de 3.395 de lei.

Unde pot depune dosarul pentru a primi ajutorul de înmormântare?

Aceste fonduri sunt acordate într-un interval de maximum trei zile lucrătoare de la data cererii, de către:

 • casa de pensii teritorială, în cazul decesului unui pensionar, al unui asigurat sau al unui membru de familie al acestora;
 • entitatea responsabilă pentru gestionarea bugetului asigurărilor de șomaj, în cazul în care persoana decedată era șomer sau membru de familie al acestuia.

Așadar, persoana implicată ne poate contacta pentru un serviciu funerar GRATUIT. Talonul de pensie sau dovada de asigurare este lăsată în grija noastra, iar Agentia Funerara Paul va fi responsabila pentru gestionarea tuturor procedurilor necesare.

Serviciu de înmormântare GRATUIT cu talonul de pensie!

Nu doar fără cost, ci și cu RESTITUIREA BANILOR!

Prezentați talonul de pensie, selectați un sicriu sau un pachet funerar și vă returnăm PE LOC diferența!

Exemplu: Dacă optați pentru un pachet ÎNMORMANTARE COMPLETA, care costă 2490 de lei, vă oferim pachetul ales și vă returnăm PE LOC suma de 4230 de lei (diferența dintre ajutorul de înmormântare și costul pachetului selectat).

Restituire imediată a banilor de la ajutorul de înmormântare pentru toate serviciile funerare oferite de noi!

Vă informăm că procesul de pregătire și colectare a ajutorului de înmormântare de către noi nu este gratuit, costul acestui serviciu fiind deja inclus în pachetele funerare.

Cu un act de împuternicire acordat companiei noastre, semnat de un membru al familiei responsabil cu serviciile funerare, noi ne ocupăm de toate procedurile necesare pentru colectarea ajutorului de înmormântare de la CNPAS. Deși acest proces poate dura câteva săptămâni, noi vă asigurăm imediat serviciile funerare alese și, dacă este cazul, vă returnăm și diferența!

vaduva cu floare la sicriu
Scroll to Top